Сторінка вчителя хімії

Методична робота

  Досвід роботи:

«Блочна система навчання хімії»,  вивчений відділом освіти Великобагачанської РДА  у 2008 році

Проблема, над якою  працюю: «Мотивація навчальної діяльності учнів шляхом впровадження інформаційних технологій та лабораторного мікрометоду  на уроках хімії»

 Мета:  сприяти постійному  зацікавленню учнів предметом хімії; забезпечити мобільність освітнього процесу, ефективність засвоєння знань; поліпшити рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці та збільшення кількості отриманої інформації за рахунок комплексного її сприйняття (розповідь, демонстрування, хімічний експеримент, візуалізація, графічне зображення, акустичний супровід, проблемні ситуації).

Завдання:

1.     Сформувати в учнів інтерес до вивчення предмета.

2.     Спонукати учнів до творчої праці.

3.     Навчити учнів логічно мислити, аналізувати, пояснювати і виробляти потребу в розширенні та нагромадженні знань.

4.     Навчити застосовувати набуті знання з хімії у повсякденному житті.

6.  Шляхи мотивації, які застосовуються на уроках хімії:

v реклама уроку;

v зацікавленість (пізнавальна мотивація);

v створення ситуації успіху;

v створення проблемної ситуації, прогноз;

v різні способи оцінювання навчальної діяльності учнів (в тому числі само – і взаємооцінювання);

v проведення дидактичних пізнавальних ігр;

v інтерактивні технології;

v творчі завдання;

v діяльнісний підхід до навчання (самостійна робота, самоосвіта, хімічний експеримент);

v інформаційно – комп’ютерні технології;

v міжпредметні зв’язки, особливо з математикою (обчислення) та українською мовою (висловлювання думок).

  Застосування ІКТ на уроках хімії:

v Інтернет – ресурси - джерело різноманітної інформації

v Віртуальна хімічна лабораторія

v Планування різних типів уроків з використанням електронних навчально – методичних комплектів  (ЕНМК). Створення власних та редагування існуючих.

v Створення та використання мультимедійних уроків і мультимедійних презентацій з комп’ютерними ефектами

v Оцінювання, облік  та контроль знань (електронне тестування та контроль за допомогою тестуючої програми «Редактор тестів TestW2»); створення електронних тестів.

v Навчальне тестування за допомогою мультимідійних презентацій з ефектом гіперпересилки  

v Навчальне проектування. Створення та використання готових навчальних проектів

v Створення медіатеки з різних тем програми

v  Засіб індивідуалізації навчання (електронні підручники як автоматизовані навчальні системи, дистанційні електронні уроки)

v  Оформлення публікацій

v  Створення творчих робіт для навчальної і позакласної роботи, МАН

 Участь в шкільних та районних методичних об’єднаннях

Керівник ЗМО учителів хімії радивонівської методичної зони з 1991  по   2009 рік.

Керівник РМО учителів хімії  з 2003 по 2013 рік.

Член районних творчих груп учителів хімії та біології з проблем:

-         у 2010 – 2011 н. р. «Інформаційні технології в навчальному процесі»   

-          у 2011 – 2012 н. р. «Комплексна мотивація учнівського колективу на результативну діяльність».

Член творчої групи Радивонівської ЗОШ І — ІІІ ступенів, що працюють над проблемою «Застосування комп'ютерних технологій для підвищення ефективності навчання» з 2010 р.

Член ШМО учителів природничо – математичного циклу.

 9. Наявність публікацій щодо проблем навчання, розвитку та виховання дітей

Назва роботи

Тема

Дата написання

1

Обласна збірка  «Менделєєвські читання»

Вклад   Д. І. Менделєєва у розвиток промисловості

2009 р.

2

Методичний посібник

«Документація з охорони праці в кабінеті хімії»

2010 р.

3

Методичний посібник

«Нестандартні уроки хімії»

2010 р.

4

Методичний посібник

«Тиждень хімії» 

2012 р.

5

Стаття у «Методичному віснику» відділу освіти

«Мотивація навчальної діяльності на уроках хімії»

2012 р.

6

Методичний посібник

«Застосування напівмікрометоду на уроках хімії у малокомплектній  школі»

2012 р.

7

Файл для шкільного сайту

Мультимедійний урок для 9 класу «Хімічні реакції»

2012 р.

8

Обласна збірка «Слово про вчителя»

Стаття «Проста людина» (до 100 – річчя від дня народження А.П. Каришина)

2012 р.

 

  Використання сучасних освітніх технологій, в тому числі інформаційно-комунікаційних, в процесі навчання і виховання:

Ø інформаційно – комп’ютерні технології;

Ø технологія повного засвоєння;

Ø технологія напівмікрометоду проведення хімічного експерименту з малими кількостями речовин;

Ø технологія опорних сигналів.

 Вивчення перспективного педагогічного досвіду

-         учителя хімії  гадяцької спеціалізованої школи №3, учителя – методиста Харченко Ніни Максимівни «Активізація пізнавальної діяльності школярів засобами навчального обладнання лабораторного практикуму»;  

-          учителя хімії Тахтаулівського НВК, учителя – методиста  Жданової Надії Семенівни по застосуванню ІКТ на уроках хімії.